**** Granuja ****

Velikonoční výzdobaSvátky jara jsou nÄ›co nádherného. Já osobnÄ› tyhle svátky prostÄ› miluji. Když se příroda probouzí po zimním spánku a vÅ¡e se zazelená a kvÄ›tiny se probouzejí k životu. K tomu se jeÅ¡tÄ› pÅ™idá sluníÄko, které má neuvěřitelnou sílu na jaÅ™e. To ze mÄ› vždy vytáhne vÅ¡echny deprese a negativní myÅ¡lenky. A když se probouzí jaro, tak se nám zákonitÄ› blíží i Velikonoce. A co by v naÅ¡em domÄ› nemÄ›lo na Velikonoce chybÄ›t? Ano, urÄitÄ› to bude nádherná výzdoba. A co k tÄ›mto svátkům neodmyslitelnÄ› patří? Tak v první Å™adÄ› jistÄ› nemůžou chybÄ›t vajíÄka. A to jak ta vyfouknutá, která můžete například použít jako dekoraci na bÅ™ezové vÄ›tviÄky a krásnÄ› je nabarvit anebo se zkusit pustit do zdobení kraslic.

VelikonoÄní košík

Anebo je obarvit a potom na nÄ› namalovat obliÄeje a například na nÄ› pÅ™ipevnit králiÄí ouÅ¡ka. Anebo můžete zkusit zdobit vajíÄka takzvanou ubrouskovou metodou. Kdy vajíÄka natÅ™ete vaší oblíbenou barvou a po zaschnutí na vajíÄko dáte malou vrstvu lepidla. A to tam, kam pÅ™ijde Äást ubrousku. Ten pak na vajíÄko pÅ™ipevnÄ›te a potom ho pÅ™etÅ™ete znovu lepidlem. A potom jednoduÅ¡e necháte zaschnout. Anebo pokud se vám nechtÄ›jí barvit chemickými barvami, zkuste ty přírodní. Například ve šťávÄ› z Å™epy anebo borůvek. Z vyfouknutých vajíÄek můžete zkusit i vyrobit vÄ›nec na dveÅ™e. A k tomu můžete například jeÅ¡tÄ› vyrobit velikonoÄní vÄ›nec z vÄ›tviÄek, kvÄ›tin a pÅ™idat do nÄ›j maliÄké velikonoÄní dekorace a umístit ho například na zeÄ anebo položit na stůl do kuchynÄ›.

VelikonoÄní pejsci

A nesmíte zapomenout na Äerstvé jarní kvÄ›tiny. Ty neodmyslitelnÄ› k velikonoÄní atmosféře patří. A tulipány umístÄ›te do váz, ale zkuste jeÅ¡tÄ› více za experimentovat a zkuste zkombinovat například jarní narcisy a hyacinty. A můžete je umístit do velikonoÄního košíku. A k nim můžete pÅ™idat i kosatce, které krásnÄ› voní. A také by nemÄ›ly ve velikonoÄní výzdobÄ› chybÄ›t nejrůznÄ›jší králíÄci, kuřátka a beránci a oveÄky. SamozÅ™ejmÄ›, že tÄ›snÄ› pÅ™ed vypuknutím budete beránka péct a uvaÅ™ená vajíÄka barvit, ale zkuste i zajíÄky umístit na parapety spolu s kamarády kuřátky. Anebo je pÅ™idejte do dekorací, které budete dÄ›lat v proutÄ›ných košíÄcích. VaÅ¡e dÄ›ti vám s tím zajisté moc rádi pomohou. A vy si tak zpříjemníte spoleÄné chvíle, a nakonec si tím jeÅ¡tÄ› zvelebíte celý váš dům. A výsledek bude jistÄ› stát za to.


Categorized as: Dům

Comments are disabled on this post


Comments are closed.