**** Granuja ****

Plavání a aerobikSport je tady od toho, aby se také lidé mohli bavit, protože když budou mít lidé nÄ›jaké sportovní aktivity. Tak to potom znamená, že se také lidé budou scházet mezi sebou. To znamená, že budou vyhledávat také stejné anebo podobné sportovní aktivity, nebo vlastnÄ› jakékoliv aktivity. Já patřím k tÄ›m lidem, kteří rádi dÄ›lají skoro vÅ¡echno. Já vím, že aerobik je jeÅ¡tÄ› hodnÄ› zastaralý a mnoho lidí se mi smálo, že jeÅ¡tÄ› já v dneÅ¡ní dobÄ› dÄ›lám aerobik. Jenomže abych pravdu Å™ekla, tak mÄ› to straÅ¡nÄ› baví a vůbec nevím, co je na aerobiku Å¡patného. Dříve to bylo velice populární a nechápu, proÄ bych to nemohla dÄ›lat i dnes. Navíc moje dcera, které je už jedenáct let, tak se rozhodla, že chce dÄ›lat aerobik také.

Sport mám opravdu v krvi.

Moje dcera tedy dříve plavala, ale pozdÄ›ji, když se málem utopila, tak Å™ekla, že už plavat rozhodnÄ› nebude. Vzalo mÄ› to, protože ona byla v plavání opravdu hodnÄ› dobrá a také vyhrála dvě soutěže a byla první. Umístila se na prvním místÄ› a Å™eknu vám, že jsem byla opravdu v tu dobu nejpyÅ¡nÄ›jší máma na svÄ›tÄ›. Jenomže samozÅ™ejmÄ› nemůžu nutit svou dceru dÄ›lat to, co ona nechce anebo Äeho se bojí. A když se moje dcera bojí plavat, tak samozÅ™ejmÄ› jí vůbec do toho nebudu nutit. NicménÄ› jsem ale ráda, že moje dcera na sport vůbec nezanevÅ™ela a že chce také sportovat.

Aerobik je moji vášeň.

A tak jsme se dohodli, že ona bude chodit se mnou na aerobik. Sice tam chodím jenom jednou týdnÄ›, ale Å™ekla jsem si, že je lepší nÄ›co než nic. Moje dcera tam prý bude chodit dvakrát týdnÄ›. On tam je totiž také dÄ›tský aerobik. Takže jednou bude chodit se mnou na dospÄ›lý aerobik, kde bude normálnÄ› se pohybovat anebo také cviÄit podle nás a potom bude chodit do dÄ›tského aerobiku, kde je vÄ›tší zábava a kde také bude mít své vrstevníky. To je podle mého názoru opravdu hodnÄ› důležité, když má dítÄ› své vrstevníky, tak si myslím, že mu to vždycky jenom prospívá. 


Categorized as: Sport

Comments are disabled on this post