**** Granuja ****

Když je dům určený k demoliciÚmrtí v rodině je vždy smutná událost, odejde-li milovaná osoba, bolí to víc, než pád z kola, kdy se odřené koleno zahojí za čtrnáct dnů, zatímco smíření se smrtí někoho blízkého mnozí lidé nejsou schopni přijmout ani za dvacet let. S úmrtím se také pojí dědictví a jakmile jej notář vyřídí a kontaktuje vás s tím, že dědíte rodinný dům i s pozemkem, můžete se radovat, ale i plakat. Ne vždy je totiž dědictví přínosné, respektive jeho část je vám spíše na obtíž.

demolice domu

Vztahuje se to například na rodinné domy určené k demolici. Jakmile se statik vyjádří k jeho technickému stavu, přichází čas na zajištění demolice Praha. Tyto práce byste neměli provádět sami, protože je zde ve hře celá řada faktorů, které mohou způsobit škodu na majetku okolních objektů a poškození zdraví včetně těžkých úrazů.

demoliční práce

Inženýrské sítě – amatér, který se chystá zbourat dům svépomocí, by zde mohl narazit na zásadní problém, a sice neznalost v oblasti odpojení inženýrských sítí. Může tu hrozit nebezpečí výbuchu plynu z poškozené plynové přípojky, může dojít k masivnímu úniku pitné vody a nebezpečí hrozí i při neodborné manipulaci s elektroinstalací. Odborné odpojení inženýrských sítí je nutnou podmínkou před zahájením demoličních prací.

Zavalení osob – bourat dům vlastními silami se může zvrtnout v horor, připomínající zemětřesení nebo bombardování. Zavaleným osobám pak hrozí smrtelné nebezpečí, pokud jim nikdo neposkytne rychlou první pomoc, a to není tak jednoduché bez těžké techniky a zásahu zdravotníků a hasičů, kteří na místo závalu mohou navíc přijet pozdě.

Poškození vedlejší stavby – jestliže dojde k neodbornému stržení budovy, ta se může zřítit na vedlejší stavby a poškodit je nebo je zcela zničit. Jsou například případy domů postavených ve svahu, dvojdomků, řadových domků nebo rekreačních chat, postavených v těsném sousedství vedlejší budovy.


Categorized as: Podnikání

Comments are disabled on this post