**** Granuja ****

Co se počítá jako nepeněžitý vklad do společnosti


Je zákonem stanoveno, že každá firma musí mít základní kapitál v určité výši. Ta se odvíjí od toho, o jaký typ firmy jde. Avšak ačkoliv se udává v penězích, je pravdou, že je možný i nepeněžitý vklad do společnosti Kancelář 29. Ten je pak za určitých okolností staven na roveň tomu peněžitému.

Asi každému je jasné, že začínající společnost potřebuje nejen peníze. Jistě, může za ně být koupeno to, co je potřeba, avšak je také možné, že tyto věci samotné jsou součástí vkladu. Je však otázkou, co vše sem vlastně může patřit.

zakládací listina firmy

V první řadě jsou to samozřejmě stroje a zařízení, která jsou pro činnost firmy nezbytná. A je jedno, jestli se jedná o výrobní linku nebo kancelářské počítače – potřeba je obojí. Stejně tak je nahlíženo například i na nábytek.

Velmi vhod samozřejmě přijde i nemovitost, zvláště pokud jsou potřeba výrobní prostory. Zvláště dnes totiž může být obtížné sehnat takové, které budou našim účelům vyhovovat. Pokud je tedy jeden ze zakladatelů vloží do společnosti jako základní vklad, pak to celou situaci jen usnadní.

vkladem může být i počítač

Patřit sem mohou i dopravní prostředky, ať už se jedná o různé typy automobilů či nákladní vozíky používané k přepravě ve skladech. Jedinou podmínkou je, že se skutečně musí využít při běžné činnosti firmy.

Samozřejmě se můžeme ptát, jak tomu bude, pokud firma skončí. Koneckonců, věci v průběhu času svou hodnotu ztrácí. Bude se tedy za vklad považovat cena, za kterou je vkladatel koupil, cena, kterou měly v době vložení, nebo cena, kterou mají nyní? I to je něco, co je potřeba v takovém případě vyřešit.

Stále však rozhodně platí, že i nepeněžitý vklad se počítá. Na to je potřeba myslet, pokud se pro něj jeden ze společníků rozhodne. V žádném případě to totiž neznamená, že by dal méně než ten, kdo tam vloží čistě peníze. Je to samotná hodnota oněch věcí, na čem záleží.


Categorized as: Podnikání

Comments are disabled on this post